لیست مواد اولیه  و افزودنی های آرایشی - بهداشتی  

 به ترتیب حروف الفبا

اتیل پارابن

اروزیل

اسپرماستی

اسپن 20

اسپن 40

اسپن 60

اسپن 80

استئارات منیزیم

اسید سالیسیلیک

اکسید روی

انواع ویتامین

اویسل101و102

ایزو پروپیل پالمیتات

ایزو پروپیل میراستات

ایمیدازولین اوره

آلانتوئین

آمبرلیت

آمونیوم کلراید

آویسل 112

 بنزیل الکل

 بیوتین

پروپیل پارابن

پلی اتیلن گلیکول 200

 

پلی اتیلن گلیکول 4000

پلی اتیلن گلیکول 600

پلی اتیلن گلیکول 6000

پلی اتیلن گلیکول400

پلی دی متیل سایلوکسان

پلی سوربات 20توئین 20

پلی سوربات 40 توئین 40

پلی سوربات 60توئین 60

پلی سوربات 80توئین 80

پلی کواترنیوم 10

پلی کواترنیوم 37

پلی کواترنیوم 44

پلی کواترنیوم 7

پلی وینیل پیرولیدون

پوويدون آيداين

تالک

تیامین هیدروکلراید

 تیمول

دایمتیکون 100

دایمتیکون 350

روغن کرچک

 هیدروژنه

ریبوفلاوین 5فسفات

ستیل استئاریل الکل

ستیل پالمیتات

ستیل پالمیتات

سدیم استارچ گلیکولات

سدیم استئاریل فومارات

سدیم ستواستاریل الکل

سدیم فلوراید

سدیم لوریل سارکوزینات

سدیم لوریل سولفات 

سوربیتان مونو استئارات 

سوربیتان مونو اولئات(اسپن 80)

سوربیتان مونو لائورات

سوربیتول مایع 70%

شی باتر

 کاپسایسین

کارواکرول

کارون

کافئین

کتوکونازول

کراس کارملوز سدیم

کربنات کلسیم سبک

 

کربنات کلسیم سنگین

کربوکسی متیل سلولز

کربومر 934

کربومر(کارباپول،کدوپول،بیوپول،آکوپک)

کلاژن

کلروهگزدین20%

کلسیم تیوگلیکولات

کوپلیمر VA/VP

کوجیک اسید

گلیکولیک اسید

لانت

لانولین

لیمونن

متیل پارابن

متیل سالیسیلات

منتول

موم زنبور عسل

نیکوتینامید

هیدروژن پراکساید 50%

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

هیدروکینون

ید گرانول